Wojownicy Maryi. Film DVD

ks. Dominik Chmielewski.

Wojownicy Maryi. Film, który porusza serca! Opowieść o męskiej wspólnocie, stworzonej przez  ks. Dominika Chmielewskiego SDB. Poznajemy niezwykłe historie i przemiany Wojowników Maryi, którzy spotykają się w Lądzie nad Wartą. Jakie jest prawdziwe powołanie mężczyzny? Kim kocha być? Jaką rolę odgrywają w jego życiu modlitwa i wiara? Dlaczego członkowie wspólnoty poświęcili swoje życie Maryi? Odpowiedzi udzielą bohaterowie filmu. W dodatku specjalnym (tylko na płycie DVD) niepublikowane wcześniej wypowiedzi księdza Dominika Chmielewskiego SDB.