Matko Boża Wszelkiej łaski módl się za nami...

 

Wszyscy święci módlcie się za nami...

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce,

przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego Ducha bądź nam obroną...

 

 

ZAPRASZAMY