św.Józef,różaniec,modlitwa

Koronka składa się z medalika św.Józefa i 60 paciorków.
Z 15 części, każda część z 4 paciorków: 1 białego i 3 niebieskich.

 Koronka św.Józefa składa się z 60 paciorków na pamiątkę 60 lat, które św. Józef według pobożności tradycji, przeżył na ziemi. Biały paciorek przypomina czystość św.Józefa, a trzy niebieskie - jego nieustanne rozmyślanie o rzeczach niebieskich. Tajemnice poszczególnych części Koronki św.Józefa są takie same jak różańca NMP: 5 tajemnic radosnych, 5 tajemnic bolesnych, 5 tajemnic chwalebnych.

KORONKA DO ŚW. JÓZEFA

Na białym paciorku:

  • Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
  • i błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef,
  • opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa
  • (któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła).
  • Święta Maryjo, Matko Boża, i Święty Józefie,
  • módlcie się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
  • (Za każdym razem dodaje się inną tajemnicę)

Na niebieskich paciorkach:

1. Niech będzie pochwalony święty Józef.
2. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja, Józef.
3. O Przenajświętsza Panno Maryjo, niech będą pochwaleni i błogosławieni

Twoi święci rodzice: Joachim i Anna, z których się poczęłaś i urodziłaś bez zmazy pierworodnej.

Na zakończenie różańca:

P. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, Ty od wieków obrałeś św.Józefa do usług Twego Syna Jednorodzonego
i Jego najukochańszej Matki i uradowałeś go zaszczytnym mianem męża
Niepokalanej Panny i ojcem Twego najdroższego Syna, prosimy Cię pokornie,
abyś przez wszystkie usługi, które on wyświadczył Jezusowi i Maryi na ziemi,
uczynił nas godnymi jego wstawiennictwa na ziemi, a w niebie
raczył nam pozwolić na jego pożądane towarzystwo.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen