św.Filomena, różaniec,modlitwa

Koronka składa się z medalika św. Filomeny i 16 paciorków, 3 białych i 13 czerwonych.

 

 

KORONKA DO ŚW. FILOMENY

 

 Na medaliku odmawiamy: 

Wierzę w Boga... 

 

Na trzech białych koralikach:

1. Ojcze nasz... na cześć Boga Ojca.

2. Ojcze nasz... na cześć Syna Bożego.

3. Ojcze nasz... ku czci Ducha Świętego.

 

Na trzynastu czerwonych paciorkach:

Bądź pozdrowiona, święta Filomeno, która po Najświętszej Maryi Pannie

wyznaję jako moją orędowniczkę u Niebiańskiego Oblubieńca,

wstawiaj się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej.

Święta Filomeno, ukochana córko Jezusa i Maryi, módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy. Amen

 

Na koniec koronki mówimy:

Bądź pozdrowiona święta Filomeno, która tak odważnie przelałaś krew dla Chrystusa.

Dzięki składam Bogu Najwyższemu za łaski, jakimi Cię obdarzył w ciągu żywota Twego,

a zwłaszcza w godzinę śmierci Twojej. 

Sławione i pochwalone niech będzie Imię Jego dla czci i mocy, 

jaką Cię ukoronował i błagam Cię, wyjednaj u Pana naszego, Boga Jedynego

przez Twoje wstawiennictwo, obfitość łask świętych dla mnie. Amen

 

Święta Filomeno módl się za nami.