Stary i Nowy Testament

 

Stary i Nowy Testament. Edycja Stary i Nowy Testament   Biblia. Stary i Nowy Testament

     

Wiara rodzi się ze słuchania.

Pan przygotował swoje słowo jako pokarm dla naszych umysłów i duszy, tak jak przygotował chleb dla naszego ciała. Kiedy jesteście smutni, otwórzcie Pismo Święte, a znajdziecie słowa, które was pocieszą. Podobnie, kiedy macie wątpliwości, kiedy nęka was strach i niepewność, kiedy stoicie przed ważnymi wyborami, zróbcie to co robili święci: z każdą troską szli do źródła...Słowo Boże jest pierwszym i najważniejszym źródłem Prawdy i to Bóg czuwa nad wszystkimi. Bł. Jakub Alberione

Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel zakonnej Rodziny Świętego Pawła, przekazał jej charyzmat głoszenia Ewangelii przez środki społecznego przekazu. Towarzystwo Świętego Pawła podjęło inicjatywy tłumaczenia i publikacji Biblii na różne języki, dodając do nich komentarz duszpasterski, wyjaśniający sens przekazu biblijnego i jego znaczenia dla współczesnego człowieka. Obecnie przekazano nam Pismo Święte na płytach CD, co umożliwia słuchanie Słowa Bożego w drodze, w podróży, podczas jazdy samochodem, a nawet podczas wykonywania innych różych czynności.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydawnictwa Świętego Pawła, to najnowszy przekład z komentarzami do każdego fragmentu Biblii. Wydane na kremowym papierze sprawia, że czytanie staje się przyjemniejsze i mniej męczące dla oczu. Pisane współczesnym językiem jest zrozumiałe dla każdego. Na stronie znajduje się tekst Pisma świętego, poniżej komentarz do danej części, na zewnętrznym marginesie jest zamieszczony mały słownik wyrazów biblijnych, a na wewnętrznym marginesie umieszczone są odnośniki do innych miejsc w Biblii. W dolnym narożniku każdej strony znajduje się nazwa danej Księgi bądź Ewangeli z numeracją ułatwiającą odnalezienie szukanych fragmentów. Owe Pismo Święte wydane zostało w dwóch wersjach. Z paginatorami umieszczonymi na brzegach stron, ułatwiającymi znależienie szukanej Księgi lub Ewangelii oraz bez paginocji. Na końcu każdego Pisma Świętego znajduje duży słownik z obszernymi objaśnieniami wybranych pojęć i nazw oraz mapy Ziemi Świętej i Tablice chronologiczne. Oprawa twarda.

Niech Pismo Święte, dzięki wytrwałej lekturze dokonywanej w duchu, w jakim zostało ono napisane, staje się przewodnikiem dla myśli i serc wszystkich, tak jak nauczał bł.Jakub Alberione. Święty Paweł Apostoł niech dla wszystkich czcicieli Słowa Bożego wyprasza "światłe oczy serca" (Ef 1,18), aby odnaleźli w tym słowie drogi prowadzące do zbawienia.