Stary i Nowy testament. Komentarz

 

Stary i Nowy Testament   Stary i Nowy Testament. Edycja   

Wiara rodzi się ze słuchania.

Pan przygotował swoje słowo jako pokarm dla naszych umysłów i duszy, tak jak przygotował chleb dla naszego ciała. Kiedy jesteście smutni, otwórzcie Pismo Święte, a znajdziecie słowa, które was pocieszą. Podobnie, kiedy macie wątpliwości, kiedy nęka was strach i niepewność, kiedy stoicie przed ważnymi wyborami, zróbcie to co robili święci: z każdą troską szli do źródła... Słowo Boże jest pierwszym i najważniejszym źródłem Prawdy i to Bóg czuwa nad wszystkimi. Bł. Jakub Alberione

Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel zakonnej Rodziny Świętego Pawła, przekazał jej charyzmat głoszenia Ewangelii przez środki społecznego przekazu. Towarzystwo Świętego Pawła podjęło inicjatywy tłumaczenia i publikacji Biblii na różne języki, dodając do nich komentarz duszpasterski, wyjaśniający sens przekazu biblijnego i jego znaczenia dla współczesnego człowieka. 

Małe wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu wydawnictwa Świętego Pawła, to najnowszy przekład Biblii z komentarzami. Wydane na kremowym papierze powoduje, że czytanie staje się przyjemniejsze i mniej męczące dla oczu. Pisane współczesnym językiem jest zrozumiałe dla każdego, zawiera dwukolorowy druk, co wyraźnie oddziela poszególne fragmenty i wyróżnia podręczny słowniczek znajdujący się na marginesie każdej strony. Na stronie znajduje się tekst Pisma świętego, a poniżej komentarz do danej części pomagający właściwie zrozumieć czytany tekst. W górnym narożniku każdej strony znajduje się nazwa Księgi bądź Ewangelii z numeracją ułatwiającą znalezienie wybranego fragmentu. Omawiane Pismo Święte jest wydane w dwóch wersjach. Z paginatorami na brzegach stron ułatwiającymi odnalezienie szukanych Ksiąg lub Ewangelii lub bez paginacji. Na końcu każdego Pisma Świętego znajduje duży słownik z obszernymi objaśnieniami wybranych pojęć i nazw, tablice chronologiczne oraz mapy Ziemi Świętej. Oprawa twarda.

Księga o wymiarach 11x16cm zawiera 2973 strony.

Niech Pismo Święte, dzięki wytrwałej lekturze dokonywanej w duchu, w jakim zostało ono napisane, staje się przewodnikiem dla myśli i serc wszystkich, tak jak nauczał bł.Jakub Alberione. Święty Paweł Apostoł niech dla wszystkich czcicieli Słowa Bożego wyprasza "światłe oczy serca" (Ef 1,18), aby odnaleźli w tym słowie drogi prowadzące do zbawienia.