Biblia

Wiara rodzi się ze słuchania.

Pan przygotował swoje słowo jako pokarm dla naszych umysłów i duszy, tak jak przygotował chleb dla naszego ciała. Kiedy jesteście smutni, otwórzcie Pismo Święte, a znajdziecie słowa, które was pocieszą. Podobnie, kiedy macie wątpliwości, kiedy nęka was strach i niepewność, kiedy stoicie przed ważnymi wyborami, zróbcie to co robili święci: z każdą troską szli do źródła... Słowo Boże jest pierwszym i najważniejszym źródłem Prawdy i to Bóg czuwa nad wszystkimi. Bł. Jakub Alberione

Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel zakonnej Rodziny Świętego Pawła, przekazał jej charyzmat głoszenia Ewangelii przez środki społecznego przekazu. Towarzystwo Świętego Pawła podjęło inicjatywy tłumaczenia i publikacji Biblii na różne języki, dodając do nich komentarz duszpasterski, wyjaśniający sens przekazu biblijnego i jego znaczenia dla współczesnego człowieka.

Pismo Święte wydawnictwa Świętego Pawła to najnowszy przekład Biblii na język współczesny, pisany bardzo zrozumiałym językiem, na kremowym papierze sprawia, że czytanie Pisma Świętego jest wyjątkowym, przyjemnym i wspaniałym przeżyciem. Oprawa biała, złote wyciski na okałdce przyczyniają się do wyjątkowości tego wydania, które może być wspaniałym upominkiem z okazji ślubu czy I Komuni świętej.

Zalety najnowszego przekładu Pisma Świętego wydawnictwa Świętego Pawła:
- Wierność oryginalnemu tekstowi z uwzględnieniem współczesnego literackiego języka polskiego.
- Dbałość o jak najlepsze oddanie sensu oryginalnego tekstu biblijnego w języku polskim.
- Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach współczesnych badań nad Pismem Świętym.
- Unikanie w przypisach i komentarzach języka teologicznego.
- Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg, wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić historię powstania danej księgi, a także istotę zawartej w nich treści.
- Zamieszczenie przypisów z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone zostały na zewnętrznych marginesach stron.
- Zamieszczenie komentarzy do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące przesłanie w nich zawarte.
- Odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone zostały na wewnętrznych marginesach stron.
- Słownik biblijny, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają historyczne i geograficzne wydarzenia biblijne.
- Wielkość czcionki 10,5 pkt na papierze o barwie ecru.
- Biała, ekskluzywna oprawa ze złotym wyciskiem.

Niech Pismo Święte, dzięki wytrwałej lekturze dokonywanej w duchu, w jakim zostało ono napisane, staje się przewodnikiem dla myśli i serc wszystkich, tak jak nauczał bł.Jakub Alberione. Święty Paweł Apostoł niech dla wszystkich czcicieli Słowa Bożego wyprasza "światłe oczy serca" (Ef 1,18), aby odnaleźli w tym słowie drogi prowadzące do zbawienia.