ewangelia

 

Ewangelia     Ewangelia. Nowy testament      Ewangelia. Nowy testament     Ewangelia. Nowy testament    

 

Ewangelie świętych Mateusza, Marka, Łukasza i Jana wydane w małych podręcznych książeczkach, które możesz zawsze mieć przy sobie. 

Ewangelie nie są dziełami historycznymi we współczesnym rozumieniu tego określenia. Żadna z nich nie przekazuje też wszystkiego co Jezus czynił i mówił. Są one zbiorem oraz wyborem słów i czynów Jezusa, mającym za zadanie ukazać Go jako Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Ich celem jest obudzenie wiary w Jezusa u ludzi, któzy Go jeszcze nie znali, oraz utrwalenie wiary u tych, któzy już przyjęli Nowinę i Nim. Są świadectwem uczestników wydarzeń z życia i działalności Jezusa. Ewangelie są orędziem głoszącym zbawienie, które ludzie zawdzięczają Chrystusowi.

Każdy z ewangelistów miał inny styl pisania i musiał brać pod uwagę mentalność swoich czytelników, ich problemy i zainteresowania. Każda ewangelia inaczej więc świadczy o Jezusie i przedstawia Go w nieco inny sposób. Jednak porównane ze sobą nie są sprzeczne, lecz uzupełniają się, ukazując obraz Jezusa oraz treść Jego nauczania.