Pismo święte na płycie CD

 

Audiobook    Audiobook

 

Wiara rodzi się ze słuchania.

Pan przygotował swoje słowo jako pokarm dla naszych umysłów i duszy, tak jak przygotował chleb dla naszego ciała. Kiedy jesteście smutni, otwórzcie Pismo Święte, a znajdziecie słowa, które was pocieszą. Podobnie, kiedy macie wątpliwości, kiedy nęka was strach i niepewność, kiedy stoicie przed ważnymi wyborami, zróbcie to co robili święci: z każdą troską szli do źródła... Słowo Boże jest pierwszym i najważniejszym źródłem Prawdy i to Bóg czuwa nad wszystkimi. Bł. Jakub Alberione

Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel zakonnej Rodziny Świętego Pawła, przekazał jej charyzmat głoszenia Ewangelii przez środki społecznego przekazu. Towarzystwo Świętego Pawła podjęło inicjatywy tłumaczenia i publikacji Biblii na różne języki, dodając do nich komentarz duszpasterski, wyjaśniający sens przekazu biblijnego i jego znaczenia dla współczesnego człowieka. Obecnie przekazano nam Pismo Święte na płytach CD, co umożliwia słuchanie Słowa Bożego w drodze, w podróży, podczas jazdy samochodem, a nawet podczas wykonywania innych różych czynności.

Niech Pismo Święte, dzięki wytrwałej lekturze dokonywanej w duchu, w jakim zostało ono napisane, staje się przewodnikiem dla myśli i serc wszystkich, tak jak nauczał bł.Jakub Alberione. Święty Paweł Apostoł niech dla wszystkich czcicieli Słowa Bożego wyprasza "światłe oczy serca" (Ef 1,18), aby odnaleźli w tym słowie drogi prowadzące do zbawienia.