Pallotinum. Jerozolimka

Biblia Jerozolimska jest najpopularniejszą edycją Pisma świętego na świecie. Początkowo wydana była w odrębnych tomikach, a od roku 1954 jako jednotomowe wydanie została opracowana po francusku przez zespół wybitnych biblistów pod kierunkiem Ecole Biblique de Jerusalem. Wkrótce Biblia Jerozolimska została przetłumaczona na wiele współczesnych języków. Dzieło polskiego wydania BJ zapoczątkował ks. Alfred Cholewiński SJ. Polskie wydanie BJ zawiera tekst biblijny według V tłumaczenia wydania Biblii Tysiąclecia wyd. 2000r, a wprowadzenia, komentarze i marginalia zostały przyjęte z Biblii Jerozolimskiej wyd. z 1996r.

Biblia Jerozolimska swój sukces zawdzięcza m.in. przypisom, które harmonijnie łączą aparat naukowy z przystępnością objaśnień dla szerszego kręgu czytelników. Niezwykle pomocne w czytaniu Pisma świętego są marginalia, które odsyłają do innych fragmentów biblijnych opisujących dany tekst. Cenne są również wprowadzenia do poszczególnych ksiąg, tablice poglądowe, mapy, indeks najważniejszych nazw i pojęć bilijnych.

 

Biblia Jerozolimska jest dostępna również w naszym sklepie internetowym.