Pismo Święte. Stary i Nowy testament

Biblia Pielgrzyma to Biblia Tysiąclecia w małym formacie zawierająca strony przygotowane na wpisy z pielgrzymek. Biblia pielgrzyma wydana w granatowej oprawie skóry ekologicznej, z wytłaczanymi literami. Druk nieco większy niż w formacie oazowym.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydawnictwa Pallotinum to piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. Jako jedyne Pismo Święte zostało zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski do stosowania w liturgii Kościoła Świętego.
Niniejsze V wydanie w przekładzie z języków oryginalnych opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich.

V wydanie to zawiera następujące zmiany:

* wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg oraz przypisy unowocześniono i przystosowano do potrzeb czytelnika szukającego miejsc równoległych w Biblii;
* dokonano zmian merytorycznychsamego przekładu w imię jego większej zgodności z tekstem oryginalnym
* poprawiony i ujednolicony został język i styl przekładu.

"Przejście w Duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi. Pielgrzymka do Miejsc świętych staje się zatem doświadczeniem niezwykle doniosłym, do którego nawiązują w pewien sposób wszystkie inne pielgrzymki..." JAn Paweł II O pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia. 29.06.1999r.