Youcat

 

Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych posługując się przystępnym językiem, poruszy wszystkie kwestie wiary katolickiej. Książka jest napisana na zasadzie pytań - odpowiedzi, a numery umieszczone przy odpowiedzi odsyłają czytelnika do wyczerpującej analizy zagadnienia w KKK. Komentarz umieszczony pod odpowiedzią pomaga młodym ludziom w zrozumieniu omawianego zagadnienia. Ponadto na marginesach znajdują się definicje, cytaty z Pisma Świętego, sentencje świętych, pisarzy.