Sakramenty Święte

Chrystus, "siedząc po prawicy Ojca" i rozlewając Ducha Świętego na swoje Ciało, którym jest Kościół, działa obecnie przez sakramenty ustanowione przez Niego w celu przekazywania łaski. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, Eucharystia, bierzmowanie są fundamentami życia chrześcijańskiego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. ( KKK 1084,1210 )

 

 

 

Chrzest Święty

"Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół, stając się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest prawidłowo i słusznie określany jako sakrament odrodzenia przez wodę i w słowie." (KKK 1213)

 

Podkategorie

Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" (Rdz2,18). Bóg daje mu niewiastę "ciało z jego ciała", to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako pomoc, reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc. "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz2,24). Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był na początku zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt19,6)  KKK 1605