Chrzest Święty

"Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół, stając się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest prawidłowo i słusznie określany jako sakrament odrodzenia przez wodę i w słowie." (KKK 1213)