Eucharystia

Właściwą nazwą dla popularnej "Pierwszej Komunii" jest "pierwszy udział w Eucharystii". Sakrament Eucharystii jest najpełniejszym objawieniem miłości Boga do człowieka. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus stał się nie tylko jedną drogą, prawdą, ale i życiem, które udziela się wiernym poprzez udział w darze Eucharystii. Miłość Miłosierna Trójjedynego Boga przekracza granice czasu i miejsca, aby w tajemnicy konsekrowanego Ciała i Krwi Pańskiej znaleźć miejsce w sercu i duszy wierzącego chrześcijanina.

" Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,57)