Sakrament Ślubu

"Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze by mężczyzna był sam" (Rdz 2,18). Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako "pomoc", reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc.

"Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2,24). Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był "na początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciał" (Mt 19,6)

KKK 1605

 pamiątki ślubu, upominki, prezenty ślubne