Pismo Święte Nowego testamentu

 

Pismo Święte Nowego Testamentu wydawnicta Świętego Pawła wydany w małym poręcznym formacie, sztywnej bądź miękkiej okładce, sprawia, że możesz je zabrać ze soba wszędzie. Przekładu z języków oryginalnych dokonał Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Pismo Nowego Testamentu zostało wzbogacone o komentarze do każdego fragmentu pisma, ułatwiające zrozumienie czytanego tekstu i odniesienie do czasów biblijnych. W Piśmie tym znajdziemy również słownik biblijny, tablice chronologiczne i mapy. 

" Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skale. Sapdł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom. Ale on nie runął, bo zbudowany był na skale". (Mt 7,24-25)

Niech Pismo Święte, dzięki wytrwałej lekturze dokonywanej w duchu, w jakim zostało ono napisane, staje się przewodnikiem dla myśli i serc wszystkich, tak jak nauczał bł.Jakub Alberione. Święty Paweł Apostoł niech dla wszystkich czcicieli Słowa Bożego wyprasza "światłe oczy serca" (Ef 1,18), aby odnaleźli w tym słowie drogi prowadzące do zbawienia.